In de gemeente Meppel is stichting VACwonen Meppel sinds 1966 actief.
De VAC adviseert bij nieuwbouw, renovatie en woonomgevingsplannen.
De adviezen zijn erop gericht de gebruikskwaliteit van de woning en de woonomgeving te bewaken en te bevorderen, vaak ten behoeve van de woonconsument, maar ook van de opdrachtgever.

De gemeente, architect, projectontwikkelaar, het bouwbedrijf, de woningcorporatie of de particuliere bouwer zijn de opdrachtgevers.

De bestuursleden van VACwonen Meppel zijn kritische woonconsumenten.
Voordat zij professioneel VAC-werk mogen leveren, krijgen zij scholing in het lezen van bouwtekeningen, het beoordelen van woningbouw- en omgevingsplannen,
het formuleren van adviezen en het uitvoeren van woonkwaliteitsonderzoeken.